ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครสวรรค์

ขายฟาร์ม สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครสวรรค์

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-8.00
ที่ตั้ง : นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-58.00
ที่ตั้ง : พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 30-1-0.00
ที่ตั้ง : เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 24-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ฟาร์มหลุดจำนอง ฟาร์มธนาคารยึด จังหวัดนครสวรรค์ เช็คฟาร์มติดธนาคาร จังหวัดนครสวรรค์ ค้นหาฟาร์มติดธนาคาร จังหวัดนครสวรรค์ ขายฟาร์มติดธนาคาร ประกาศขายฟาร์มกรมบังคับคดี จังหวัดนครสวรรค์